tłumaczenia techniczne


Eksperci branżowi
Rzetelność przekładu i trafne zastosowanie fachowego słownictwa osiągamy dzięki zaangażowaniu m.in. tłumaczy z listy NOT oraz konsultantów branżowych, inżynierów i biegłych.
Pełne spektrum
Nasze doświadczenie pozwala zaoferować Państwu profesjonalny przekład w dziedzinie budownictwa, przetwórstwa spożywczego, rolnictwa, transportu, przemysłu ciężkiego, informatyki, automatyki, energetyki, ochrony środowiska i dziedzin pokrewnych. Jesteśmy pomocni przy realizacji inwestycji i procesów rozruchowych.
W tym trybie tłumaczymy m.in.:
- instrukcje obsługi
- patenty
- projekty techniczne
- dokumentacje techniczno-rozruchowe
- świadectwa zgodności typu
- karty chrakterystyki produktów
- normy
- specyfikacje przetargowe (SIWZ)
- kosztorysy
- instrukcje BHP