tłumaczenia przysięgłe
Zaufanie
Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego. Uprawnienia uzyskuje po zdaniu specjalistycznego egzaminu i wpisaniu na listę Ministra Sprawiedliwości.

Profesjonalny dokument
Tłumaczenie przysięgłe opatrywane jest specjalną pieczęcią i posiada rangę dokumentu honorowanego w urzędach w kraju i za granicą.


W tym trybie tłumaczymy m.in.:
- akty urodzenia, małżeństwa lub zgonu
- dokumenty do rejestracji pojazdów
- dokumenty o zarobkach do kredytów bankowych
- świadectwa szkolne i dyplomy studiów wyższych
- wyroki sądowe, pisma procesowe
- świadectwa pracy
- akty notarialne
- wyciągi z krajowego rejestru sądowego
- zaświadczenia o niekaralności