dla tłumaczyDołącz do profesjonalnego, dynamicznego zespołu.
Zapraszamy do współpracy tłumaczy wszystkich języków oraz biura tłumaczeń.


Języki i specjalizacje
Prosimy o podanie obsługiwanych par językowych i ewentualnych specjalizacji - w szczególności w zakresie: technicznym, prawniczym, medycznym lub wybranych dziedzin nauki.

Stawki i opodatkowanie
Prosimy o informację, czy prowadzą Państwo działalność gospodarczą oraz czy są Państwo podatnikiem VAT.
Prosimy o podanie numeru NIP oraz proponowanych stawek brutto.

Rozliczamy jednostki po 1800 znaków dla tłumaczeń zwykłych i 1125 znaków dla tłumaczeń przysięgłych. W przypadku dokumentów typowych (metryki, dokumenty samochodów, świadectwa itp.) rozliczamy się według indywidualnie wynegocjowanych cen.

Zgłoś się już teraz: biuro@globalkontakt.pl